Västerhuset AB förvärvar två lager-& logistikfastigheter i Jönköping

A&P Fastighetstransaktioner gratulerar Catena & Västerhuset till en lyckad affär – Jönköping Ättehögen 2 och Älghunden 3.

Catena avyttrar fastigheterna Ättehögen 2 och Älghunden 3 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 141 mkr. Fastigheterna är belägna på Ljungarums industriområde på Muttervägen 3 och Herkulesvägen 56. Ättehögen 2 har en uthyrningsbar yta om ca 8 710 kvm och Älghunden 3 har en uthyrningsbar yta om 3 740 kvm. Fastigheterna är vid transaktionen uthyrda till sex hyresgäster.

Köpare i denna transaktion var Västerhuset AB och säljare var Catena.

A&P var rådgivare i transaktionen.

 


Länk till pressmeddelande hittar du här: https://www.catenafastigheter.se/investerare/pressmeddelanden/?data=https://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/GetDetail/5926DDFAB1EED91F 

 

För mer information om transaktionen i sin helhet, kontakta Andreas Stoor på andreas.stoor@a-p.se.
Mer kontaktuppgifter hittar du här: Kontakt.

Catena & Västerhuset Catena

Translate