A&P Fastighetstransaktioner förmedlar fastighet åt Garpco

2020-12-23

Garpco’s dotterbolag, Garpco Innovations AB, sålde den del som omfattade butiksinredning till AWAL Concept AB 2019. Sedan dess har de ägt industrifastigheten i Hillerstorp och varit hyresvärd åt tre hyresgäster. Nu har de även avyttrat fastigheten i Hillerstorp till Vättenledens Fastigheter AB som är en stor och etablerad aktör inom industrifastigheter.

Anledningen till försäljningen är att man inte har för avsikt att äga fastigheter med externa hyresgäster.

Tillträde skedde 15 december och genererar viss positiv påverkan på koncernens resultat samt tillför koncernen cirka 14 miljoner kronor i likviditet.

 

Läs hela pressmeddelandet i sin helhet här.

http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Pressrelease_Hillerstorp.pdf