A&P rådgivare vid uthyrning och avyttring av fastighet på Hedenstorp åt Lärken Fastigheter AB.

2021-02-02

A&P rådgivare vid uthyrning och avyttring av fastighet på Hedenstorp åt Lärken Fastigheter AB.

Den nybyggda industrifastigheten Hedentorp 1:99 på det expansiva området Hedenstorp uppgår till 4  033 kvm uthyrningsbar yta där samtliga ytor är fullt uthyrda utav fyra hyresgäster. A&P har för ägaren Lärken Fastigheter AB hyrt ut majoriteten av ytorna till hyresgästerna Team Olmed, SSG och Rotool.

Hedenstorp är ett verksamhetsområde som tack vare sin närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport har utvecklats snabbt och stor potential att utvecklas ännu mer.

Corem Property Group förvärvar fastigheten genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 65 mkr.

 

För ytterligare information om transaktionen i sin helhet kontakta Marcus Thorin.