A&P var rådgivare vid försäljning av kontors- och lagerfastighet på området Haga

A&P var rådgivare till säljaren Bröderna Thorsson Fastighets AB vid avyttringen av en kontors- och lagerfastigheten Ögongloben 14 på området Haga i Jönköping.

Kontors- och lagerfastigheten är placerad på ett bra skyltläge ut med väg 40, på Soldattorpsgatan 5, på området Haga i Jönköping. Fastigheten har ytor som är anpassade för verkstad, lager och kontor. Vid försäljningen är ytorna fördelade på dels en hyresgäst samt dels en vakans om cirka 1 000 kvm.

Gomér & Andersson Fastigheter AB köper fastigheten genom att förvärva förvaltningsbolaget Bröderna Thorsson Ögongloben 14 AB. Köparen avser att använda fastigheten för egen verksamhet. Fastigheten har en markyta om 3 508 kvm och en uthyrningsbar yta om 1 593 kvm.

 

Säljare i affären var Bröderna Thorsson Fastighets AB och köpare var Gomér & Andersson Fastigheter AB.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

Kontakta Marcus Thorin för mer information.

 

Kontors- och lagerfastighet

 

Pressmeddelande:

Köper i Jönköping för att använda själv | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)