A&P var rådgivare vid avyttring av en lagerfastighet i Vaggeryd

A&P var rådgivare vid en försäljning av fastigheten Hovtången 10 i Vaggeryd, tack för förtroendet från AB Sydfanér och Danzer.

Österrikiska Danzer, som är ett privat träindustriföretag, omlokaliserar sitt svenska lager i Vaggeryd till Europa. Svenska dotterbolaget AB Sydfanér kommer succesivt att lämna fastigheten.

Fastigheten är belägen på Hammarvägen 4, och omfattar en markyta om 10 598 kvm och en byggnad om 2 318 kvm.

Säljare i affären var AB Sydfanér och köpare var en ej officiell lokal aktör.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

 

Kontakta Marcus Thorin eller Gustav Davidsson för mer information om transaktionen i sin helhet.

Vaggeryd

Translate