NAPF Växjö AB säljer i Växjö

Transaktioner

2015-12-22

NAPF Växjö AB säljer fastigheten Krysspricken 2 i Växjö till Corem Property Group.

NAPF Växjö AB säljer fastigheten Krysspricken 2 i Växjö. Köpare är Corem Property Group. Fastighetens uthyrningsbara area uppgår till cirka 16 000 kvm bestående av kontors-, lager- och produktionsytor. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrningsgrad om cirka 85 procent. Hyresgäst i fastigheten är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år. Köpeskillingen uppgår till 61 miljoner kronor.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.