Optimize Properties Sweden AB köper i centrala Jönköping

Fastigheter. Kommersiell. Transaktioner.

2017-01-05

– Vi är nöjda med förvärvet av Dvärgen 15 då vi är på jakt efter centrala fastigheter med potential. Dvärgen 15 är av sådan karaktär och läget på centrala öster, med flera hundra nya bostäder planerade de kommande åren är helt i vår linje på centrala lägen säger Philip Sjöbring, delägare till Optimize Properties Sweden

Optimize Properties Sweden AB köper bostadsfastigheten Dvärgen 15 i centrala Jönköping av Lukic Invest AB. Fastigheten omfattar ca 900 m2  bostadsyta och innehåller 18 hyreslägenheter. Fastigheten är centralt belägen längs Odengatan i Jönköping. Tillträde ägde rum innan jul 2016.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på bostadsfastigheter i Jönköping. Dvärgen 15 är en fin fastighet med många kvalitéer och att vi har fått vara med som rådgivare i denna transaktion känns därför särskilt bra, säger Marcus Thorin, Partner på A&P Fastighetstransaktioner

Förvärvet blir det första för Optimize Properties Sweden AB. A&P Fastighetstransaktioner mäklade affären på uppdrag av säljaren. Parterna har valt att inte kommunicera något underliggande fastighetsvärde för affären.