A&P Renodlar verksamheten

2015-10-21

A&P Fastighetstransaktioner kommer helt att fokusera på större transaktioner. Systerorganisationen Quadrent, som tidigare enbart arbetat med lokalförmedling, kommer att ta över transaktionsrådgivningen vad gäller mindre fastigheter.

Under de senaste åren har A&P, i linje med företagets mål, växt geografiskt och genomsnittstransaktionen har blivit större. Verksamheten har kommit att hantera hela spektrumet från små transaktioner på den lokala marknaden i Jönköping till större transaktioner i regionstäder i Södra Sverige.

”- Vi ser ett behov av att kunna vara tydligare i marknadskommunikationen mot olika typer av uppdragsgivare. Transaktionens storlek styr mycket vilken typ av rådgivning våra uppdragsgivare vill ha, hur processerna ser ut och hur vi konkurrerar om uppdragen”, säger Pontus Nilsson, VD.

A&Ps systerorganisation Quadrent kommer därför att ta över delar av den verksamhet som tidigare legat under A&P vad gäller mindre transaktioner. Arbetet med mindre transaktioner har också tydliga synergier med lokalförmedlingen vilket har varit Quadrents huvudsakliga verksamhet.

”- Vi vill inte släppa de mindre transaktionerna, utan hålla dem i koncernen, då vi ser dem som en styrka och ger oss ökad förståelse för dynamiken på marknaden”, tillägger Pontus Nilsson.