Fastighet med butik och verksamhetslokaler i Olofström.

Fastighet med butik och verksamhetslokaler i Olofström
Referens tidigare affär: Olofström Holje 116:23
Kvm2 483 kvm
UppdragsgivareNIAM
KöpareSäljfast
TypExternhandel

Fastighet med butik och verksamhetslokaler i Olofström.

Fastigheten, Holje 116:23 består till stora delar av butik och verksamhetslokaler och är belägen i de östra delarna av Olofström i närheten av väg 116 och 121. Omgivningen utgörs av bostäder samt handel och lättare industri. Fastigheten är plan med asfalterade ytor och har en tomtareal om cirka 17 550 m2. Parkeringsplatser finns inom fastigheten.

Niam var de som i denna transaktionen avyttrade fastigheten och köpare var Säljfast.

För mer information om fastighetsförsäljningen i sin helhet, besök vår kontakt sida här.

 

Liknande Referenser

Translate