Försäljning av vakanser i Olofström

Försäljning av vakanser i Olofström
Referens tidigare affär: Rösjö 1:22
Kvm6 336 kvm
UppdragsgivareNIAM
KöpareLokal aktör
TypIndustrifastighet

Försäljning av industrifastighet i Olafström.

Försäljning av industrifastighet,  Rösjö 1:22, som är belägen i den sydöstra utkanten av Olofström. Den omgivande bebyggelsen består av industrier som oexploaterade grönområden. Fastigheten har en tomtareal om ca 24 100 kvm och inhägnad samt något kuperad med asfalts- och gräsytor. Asfaltsytorna består av uppställnings-, parkerings- och körytor.

Fastigheten i denna transaktion avyttrades av NIAM och köpare var en lokal aktör.

med ett värde på 5 mkr.

För mer information kontakta någon av våra transaktionsrådgivare här:

Kontakt


Vi på A&P Fastighetstransaktioner har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetar i hela södra Sverige. Som ett resultat av detta har vi byggt ett stort kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vet vad som händer på lokalmarknaden.

Liknande Referenser

Translate