Huvudkontor och verkstad i Vetlanda

Huvudkontor och verkstad förmedlad i Vetlanda
Referens tidigare affär: Vetlanda Brogårdshemmet 14
Kvm6 500 kvm
UppdragsgivareSagax
KöpareLokal Aktör
TypIndustrifastighet

Försäljning av kontor och verkstad i Vetlanda.

Fastigheten, Brogårdshemmet 14 i Vetlanda, består till stora delar av kontor och verkstad och är bra belägen utmed trafikled i de centrala delarna av Vetlanda i direkt anslutning till järnvägen. Fastigheten ligger även i närheten av korsningen för riksvägarna 28, 31 samt 47. Omgivningen utgörs av lättare industri och handel samt bostäder i direkt närhet till Vetlanda centrum. Brogårdshemmet 14 har en tomtareal om cirka 18 159 m2 och är plan med stora asfalterade uppställningsytor. Fastigheten är taxerad som en specialfastighet, kommunikationsbyggnad.

Sagax var säljare i denna fastighetsförsäljning och köparen var en lokal aktör.

För mer information om transaktionen i sin helhet, kontakta någon av våra fastighetsmäklare/transaktionsrådgivare här.

Liknande Referenser

Translate