Lager-, Kontors- och industrifastigheter i Jönköping

Referensfastighet förmedlad åt SAAB, lager
Referens tidigare affär: Domherren 23
Kvm14 331 kvm
UppdragsgivareSAAB
TypLager, Kontor, Industri

Lager-, kontors- och industrifastighet i Jönköping.

Lager-, kontors- och industrifastigheten är belägen på Öster i de centrala delarna av Jönköping. Den omgivande bebyggelsen utgörs till största delen av bostäder men även kontor, handel samt post finns i närområdet. Genomfartsleden Odengatan sträcker sig precis söder om Domherren 23. Idag är fastigheten utformad för industri men har en stor utvecklingspotential. Fastigheten är plan med fem byggnader och ca 200 parkeringsplatser. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 17 110 kvm.

Säljaren i denna transaktionen var SAAB.

För mer information om referensobjektet i sin helhet, kontakta Jörgen Larsson.

Liknande Referenser

Translate