Bilhandelsfastighet i Jönköping

Handelsfastighet i Jönköping, Strategisk försäljning i omvandlingsområde
Referens tidigare affär: Övertrycket 3
Kvm2 100 kvm
UppdragsgivareLokal aktör
KöpareJönköpings kommun
TypOmvandlingsfastighet

Strategisk försäljning av bilhandelsfastighet i omvandlingsområde.

Strategisk försäljning i omvandlingsområde där fastigheten, Övertrycket 3, är belägen. Fastigheten är placerad i de centrala delarna av Jönköping på området Gamla Flygfältet utmed genomfartsleden Herkulesvägen. Omgivningen utgörs av handel, lager samt lättare industri. Se framtida användning av området på s.10. Fastigheten har en tomtareal om cirka 10 178 m2 och är plan med stora asfalterade ytor för uppställning av bilar. Delar av fastigheten är inhägnad. Fastigheten är belägen inom det område som ingår i Jönköpings kommuns ”Ramprogram för södra Munksjön”.

För mer information om transaktionen, kontakta oss här.

Jönköping Kommun var i denna transaktion köpare.

Liknande Referenser