Scandinavian photo avyttrar fastigheter

Scandinavian photo avyttrar fastigheter

Känt företag avyttrar fastigheter genom två separata bolagsaffärer.

Scandinavian Photo avyttrar fastigheter i Mölndal och Bankeryd. Scandinavian Photo blir kvar som hyresgäster i fastigheterna.

Fastigheterna Mölndal Pelargonian 8 och Jönköping Backen 1:122 avyttrades i två separata affärer. Fastigheterna inrymmer bland annat Scandinavian Photos huvudkontor, lager och lokala butiker. Total yta uppgår till ca 4 500 kvm. Scandinavian Photo blir i samband med affärerna hyresgäst i fastigheterna och hyr således nu sina lokaler på samtliga ställen i Sverige.

Köpare i Mölndal är Berger Förvaltnings AB vilka tillträdde fastigheten i slutet februari. Cread Fastighets AB är köpare i Bankeryd och tillträdde fastigheten redan i höstas. Parterna har valt att inte kommunicera någon köpeskilling.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affärerna.

Är ni intresserade av att avyttring eller har ni fastighetsrelaterade frågor? Kontakta oss här.

2015-03-13