Västerhuset förvärvar på Ljungarum i Jönköping

Västerhuset förvärvar fastigheten Älghunden 1 på Ljungarums industriområde i Jönköping.

Västerhuset förvärvar på Ljungarum och på sikt tror de på stor områdesutveckling. Detta kan bli intressant för andra verksamheter än logistik och industri.

– Det är mycket spännande och roligt att vi har fått förvärva denna fastighet med mycket bra läge intill E4:an. Som ett resultat av att verksamhetsområdena runt Munksjön successivt kommer att bearbetas mot blandstad, ser vi en positiv påverkan på Ljungarum på sikt säger Björn Karlsson, VD på Västerhuset.

Västerhuset köper Älghunden 1 av Schenker Property Sweden AB. Fastigheten omfattar 9 571 kvm kontor-, logistik- och lagerytor samt en markyta på 30 882 kvm. Största hyresgästerna är idag MTAB, G-Logistik, Grönlunds Yrkesutbildningar och Geodis Wilson.

– Fastigheten ingår inte längre i vår kärnverksamhet utan är nästan uteslutande uthyrd till externa hyresgäster, för DB Schenker är det en strukturaffär som ligger i linje med vår fastighetsstrategi säger Bengt-Arne Björk, VD på Schenker Property Sweden AB.

Läs Västerhusets inlägg här.

2017-10-4


 

A&Ps uppdrag innefattar transaktioner av enskilda fastigheter, portföljer och utvecklingsprojekt i södra Sverige från våra kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm.

Kontakta någon av våra transaktionsrådgivare för mer information gällande affären.

Kontaktuppgifter hittar du här: Kontakt

Translate