Västerhuset förvärvar på Ljungarum i Jönköping

2017-10-4

Västerhuset köper fastigheten Älghunden 1 på Ljungarums industriområde i Jönköping. På sikt tror de att området kan utvecklas och bli intressant för andra verksamheter än logistik och industri.

– Det är mycket spännande och roligt att vi har fått förvärva denna fastighet med mycket bra läge intill E4:an. I och med att verksamhetsområdena runt Munksjön successivt kommer att omvandlas till blandstad ser vi att Ljungarum kommer utvecklas positivt på sikt säger Björn Karlsson, VD på Västerhuset.

Västerhuset köper Älghunden 1 av Schenker Property Sweden AB. Fastigheten omfattar 9 571 kvm kontor-, logistik- och lagerytor samt en markyta på 30 882 kvm. Största hyresgästerna är idag MTAB, G-Logistik, Grönlunds Yrkesutbildningar och Geodis Wilson.

– Fastigheten används inte längre i vår kärnverksamhet utan hyrs nästan uteslutande ut till externa hyresgäster, för DB Schenker är det en strukturaffär som ligger i linje med vår fastighetsstrategi säger Bengt-Arne Björk, VD på Schenker Property Sweden AB.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

 

Läs Västerhusets inlägg här.