Expect Dedication

A&P har sedan tidigt 2000-tal genomfört värdeskapande fastighetstransaktioner för såväl köpare som säljare. Vår historia som fastighetsrådgivare har gett oss ett omfattande nätverk, insikter och en stark regional närvaro i södra Sverige. Idag har A&P kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. För adresser, se här.

MKR
TRANSAKTIONSVÄRDE 2023
KVM
TRANSATIONSAREA 2023
%
ENGAGEMANG

Vår väg till framgångsrika uppdrag

 

PROAKTIVITET OCH KREATIVITET

Vår erfarenhet av mindre likvida marknader har bidragit till en proaktiv och kreativ inställning i allt vi företar oss. Våra lärdomar från dessa marknader har visat sig vara fördelaktiga när vi nu i allt högre grad verkar i de mer likvida storstadsregionerna. Inte sällan tar vi över uppdrag andra misslyckats med. Vi är därför vana vid att behöva ta alternativa grepp kring en transaktion för att lyckas.

FASTIGHETSRÅDGIVARES HELHETSSYN

Helhetssyn är något som genomsyrar A&P. Samtliga av våra fastighetsrådgivare är delägare i bolaget och arbetar operativt genom transaktionens alla faser. Just detta bidrar till ett effektivare informationsflöde i transaktionen, vårt agerande blir långsiktigt och våra uppdragsgivare kan vara säkra på att de får tillgång till vår fulla förmåga. Vidare är vårt team sammansatt av individer med olika bakgrund och erfarenhet, och nätverk som sträcker sig utanför den traditionella fastighetsbranschen. Dessutom utför vi kontinuerliga uppdrag på många orter av olika storlek, vilket spänner över flera kategorier investerare och olika geografiska marknader. Detta ger oss unika insikter som få andra aktörer på marknaden besitter

KUNSKAP OCH INVOLVERING

Vi har en stark tro på att kunskap inte är någonting utan involvering – och vice versa. Just därför har vi valt att agera som en trygg samarbetspartner för såväl större som mindre aktörer, där vi involverat tillför kunskap inom såväl hela innehavscykeln så som detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Långsiktiga kundrelationer, transparens men också hög integritet är en naturlig del av vår strategi.

TEAMET

Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980. Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2012.
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson Pahlevani

Partner och transaktionskonsult
Född 1978. Civilekonom från Internationella Handelshögskolan och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. Med A&P sedan 2006.
Andreas Stoor

Andreas Stoor

PARTNER OCH TRANSAKTIONSKONSULT
Född 1982. Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi. Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. Var under 8 år en av regionens mest anlitade fastighetsmäklare. Med A&P sedan 2017.
Johan Magnusson, Transaktionsrådgivare, Transaktionskonsult

Johan Magnusson

Transaktionskonsult
Född 1990. Masterexamen, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet från verkstadsindustrin och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2024.