Tjänster

Försäljning av kommersiella fastigheter är en komplex process, men behöver inte vara komplicerad om du hittar rätt rådgivare. A&P arbetar med de samtliga typer av kommersiella fastigheter. A&Ps styrka hittar du främst vid försäljning av fastigheter i perifera lägen i storstadsregionerna, regionstäder och mindre orter i södra Sverige. Gemensamt för dessa marknader är att de är mindre likvida och informationstillgängligheten är låg.

 

Genom åren har vi dessutom hanterat ett stort antal affärer av utvecklingsfastigheter såsom byggrätter, vakanta fastigheter och nyproduk- tioner, där utformningen av affärsupplägget blir annorlunda. Vi arbetar både med försäljning av enstaka fastigheter och av hela bestånd. Vanligtvis är transaktionerna vi genomför värda mellan 15 och 500 mkr.

Vi som jobbar med försäljning av kommersiella fastigheter vet att lokalkännedom och kontakter är avgörande. Som ett resultat av detta har A&P under långt tid arbetat upp ett stort

kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vi vet vad som händer på våra lokala marknader.

Av erfarenhet vet vi att en lyckad försäljning ofta bygger på goda förberedelser. Ta gärna kontakt med oss i god tid före transaktionen, så arbetar vi tillsammans för att optimera värde och totalavkastning. Alla fastigheter är olika och varje uppdragsgivares förutsättningar måste beaktas. Vi analyserar och utvärderar scenarion, samt drar slutsatser om de åtgärder som bör tas i fastigheterna före en avyttring.

A&P Fastighetstransaktioner medverkar genom hela processen, från förberedelser, värdering och optimering till tillträde där transaktionerna oftast är i intervallet 15-500 miljoner kronor.

 

PORTFÖLJ

Avyttring av alla typer av fastighetsportföljer såsom hyreshus, industri, lager/logistik och handel. I vissa fall styckar vi upp portföljen och säljer varje fastighet enskilt för att optimera värdet på portföljen (se Portföljstyckning).

PORTFÖLJSTYCKNING

För de fall där vi bedömer att summan av en portföljs delar är värt mer än portföljen som helhet väljer vi ofta att stycka upp portföljen till enskilda fastigheter eller mindre paket. Anledningen är oftast en geografisk spridning, olika typer fastigheter eller olika storlek på fastigheterna. Ibland bryter vi bara ut en eller ett par fastigheter alternativt grupperar ett bestånd i naturliga mindre portföljer.

SALE- AND LEASE BACK

Avyttring av fastigheter för en verksamhet vilken vill hyra istället för att äga sina lokaler. Anledningen är oftast att verksamheten vill ta fram likviditet, skapa flexibilitet eller att fokusera på kärnverksamheten.

ENSKILD FASTIGHET

Avyttring av alla typer av kommersiella fastigheter såsom hyreshus, kontorsfastigheter, industri, lager/logistik, handel och hotell. Vid avyttring kan fastigheterna både vara fullt uthyrda eller vakanta/tomma.

FASTIGHETSUTVECKLING

Utvecklingsfastigheter innefattar mark, byggrätter, nyproduktioner eller omställningsprojekt. Som ett resultat av detta så kan A&P:s medverkan varierar mellan olika projekt, men de mest komplexa projekten rör utveckling av nyproduktioner och omställningsprojekt där uppdraget består i att medverka i både uthyrning och transaktion med målet att optimera värdet för dig som uppdragsgivare.

TAKTISK OCH STRATEGISK RÅDGIVNING

Av erfarenhet vet vi att en lyckad transaktion ofta bygger på goda förberedelser. I god tid före transaktionen arbetar vi tillsammans med vår uppdragsgivare för att optimera värde och totalavkastning. Alla fastigheter är olika, och varje kunds unika behov och förutsättningar måste beaktas.

Processen

A&P är en kvalificerad rådgivare i hela transaktionsprocessen, oavsett om uppdraget gäller en ren fastighetsförsäljning eller en bolagstransaktion. Det betyder att vi utformar affärsupplägget, ansvarar för marknadsarbetet, förhandling, due-diligence och avtalsprocess samt hanterar all dokumentation fram till avslutet.

    Kommersiella fastigheter  

Geografiskt verksamhetsområde

Kommersiella fastigheter

A&P Fastighetstransaktioner har sin bas och bakgrund i Jönköping. Vi har regional närvaro med kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Vår marknad och vårt kontaktnät sträcker sig över storstadsregionerna och mindre likvida lokala marknader i södra Sverige. Läs mer om oss här.

Urval av tidigare affärer

Typ av tjänst

 • Enskild fastighet
 • Fastighetsutveckling
 • Portfölj
 • Portföljstyckning
 • Sale- & lease back

Område

 • Hallands Län
 • Jönköpings Län
 • Kalmar Län
 • Kronobergs Län
 • Östergötland
 • Skåne & Blekinge
 • Stockholm
 • Västra Götaland & Göteborg

Fastighetstyp

 • Bostad
 • Centrum
 • Externhandel
 • Hotell
 • Industri-/lager
 • Kontor
 • Logistik
 • Nyproduktion & mark

VÅRA TRANSAKTIONSRÅDGIVARE

Vill du veta mer om vår verksamhet eller hur vi kan hjälpa dig med fastighetsrelaterade frågor? Kontakta någon av våra transaktionsrådgivare nedan eller fyll i formuläret på vår kontaktsida så återkommer vi till dig så snart vi kan!

Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980. Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2012.
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson Pahlevani

Partner och transaktionskonsult
Född 1978. Civilekonom från Internationella Handelshögskolan och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. Med A&P sedan 2006.
Andreas Stoor

Andreas Stoor

PARTNER OCH TRANSAKTIONSKONSULT
Född 1982. Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi. Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. Var under 8 år en av regionens mest anlitade fastighetsmäklare. Med A&P sedan 2017.
Johan Magnusson, Transaktionsrådgivare, Transaktionskonsult

Johan Magnusson

Transaktionskonsult
Född 1990. Masterexamen, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet från verkstadsindustrin och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2024.