Vår Historia

Vår historia började 2002 då verksamheten grundades av Jörgen Larsson i Jönköping. Jörgen Larsson har sedan starten tillfört verksamheten rika erfarenheter och kunskap från fastighetsägande och affärsmannaskap. Redan från början fokuserade verksamheten på både transaktioner och lokalförmedling (lokalförmedlingen ligger idag under vårt varumärke Quadrent). Under efterdyningarna av finanskrisen 2009, när kapital skulle in i systemet igen, började investerare i större utsträckning efterfråga fastigheter på mindre likvida marknader och A&P agerade utefter det. Verksamheten växte och man började arbeta med större aktörer med rikstäckande fastighetsägande och påbörjade vår expansion till att innefatta hela södra och mellersta Sverige. 2009 är också året då företaget bytte namn från A&P Fastighetsmäklare till A&P Fastighetstransaktioner.

Fram till idag har bolaget successivt växt och kontor har etablerats i Göteborg och Stockholm. A&P Fastighetstransaktioner är idag en etablerad och kvalificerad transaktionsrådgivare i transaktioner och utvecklingsprojekt i södra Sverige.

Se några av våra tidigare transaktioner under referenser.

Teamet

Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980. Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2012.
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson Pahlevani

Partner och transaktionskonsult
Född 1978. Civilekonom från Internationella Handelshögskolan och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. Med A&P sedan 2006.
Andreas Stoor

Andreas Stoor

PARTNER OCH TRANSAKTIONSKONSULT
Född 1982. Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi. Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. Var under 8 år en av regionens mest anlitade fastighetsmäklare. Med A&P sedan 2017.
Marknadsföring - Gustav. 0720886733

Gustav Davidsson

Digital produktion och marknad
Född 1997. Kandidatexamen i Företagsekonomi. Tidigare erfarenhet inom marknadsföring och grafisk produktion. Med A&P sedan 2019.
Johan Magnusson, Transaktionsrådgivare, Transaktionskonsult

Johan Magnusson

Transaktionskonsult
Född 1990. Masterexamen, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet från verkstadsindustrin och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2024.

Vill du veta vad vi kan göra för din verksamhet?