Expect Dedication

A&P har sedan tidigt 2000-tal genomfört värdeskapande fastighetstransaktioner för såväl köpare som säljare. Vår historia har gett oss ett omfattande nätverk, insikter och en stark regional närvaro i södra Sverige. Idag har A&P kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. För adresser, se här.

MKR
TRANSAKTIONSVÄRDE 2022
KVM
TRANSATIONSAREA 2022
%
ENGAGEMANG

Vår väg till framgångsrika uppdrag

 

PROAKTIVITET OCH KREATIVITET

Vår erfarenhet av mindre likvida marknader har bidragit till en proaktiv och kreativ inställning i allt vi företar oss. Våra lärdomar från dessa marknader har visat sig vara fördelaktiga när vi nu i allt högre grad verkar i de mer likvida storstadsregionerna. Inte sällan tar vi över uppdrag andra misslyckats med. Vi är vana vid att behöva ta alternativa grepp kring en transaktion för att lyckas.

HELHETSSYN

Helhetssyn är något som genomsyrar A&P. Alla våra transaktionskonsulter är delägare i bolaget och arbetar operativt genom transaktionens alla faser. Genom detta blir informationsflödet i transaktionen effektivare, vårt agerande långsiktigt och våra uppdragsgivare vet att de får tillgång till vår fulla förmåga. Vårt team är sammansatt av individer med olika bakgrund och erfarenhet och nätverk som sträcker sig utanför den traditionella fastighetsbranschen. Kontinuerliga uppdrag på många orter av olika storlek vilka spänner över flera kategorier investerare och olika geografiska marknader ger oss insikter få andra aktörer på marknaden har.

KUNSKAP OCH INVOLVERING

Vi har en stark tro på att kunskap inte är någonting utan involvering – och vice versa. Just därför har vi valt att agera som en trygg samarbetspartner för såväl större som mindre aktörer, där vi involverat tillför kunskap inom såväl hela innehavscykeln så som detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Långsiktiga kundrelationer, transparens men också hög integritet är en naturlig del av vår strategi.

TEAMET

Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980. Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2012.
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson Pahlevani

Partner och transaktionskonsult
Född 1978. Civilekonom från Internationella Handelshögskolan och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. Med A&P sedan 2006.
Andreas Stoor

Andreas Stoor

PARTNER OCH TRANSAKTIONSKONSULT
Född 1982. Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi. Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. Var under 8 år en av regionens mest anlitade fastighetsmäklare. Med A&P sedan 2017.