Junehem förvärvar central fastighet i Bankeryd

A&P var säljarens rådgivare när Junehem förvärvar en handelsfastighet med bra läge i Bankeryd från Emilshus.

Fastigheten Attarp 2:553 är placerad med centralt läge på Postgatan 1 i Bankeryd och har ett strategiskt läge för Junehem och områdets utveckling. Tomtarealen uppgår till 3 278 kvm och den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 869 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Coop som har ett hyresavtal till den 31 december 2025.

Förvärvet är i linje med Junehems långsiktiga plan att bygga 200-300 nya bostäder i området. Genom förvärvet skapas möjligheter för Junehem och kommunen att skapa ett större område kring Sjöåkravägen för centrumverksamheter, bostäder och stadsmiljö.

Fastigheten tillträdes den 3 juni 2024 och säljare i transaktionen var Emilshus.

 


För mer information om transaktionen i sin helhet, kontakta Andreas Stoor, Partner A&P Fastighetstransaktioner.

Artikel om området i:  JP

 

Junehem, Emilshus, Centrala Bankeryd