Bostadsportfölj i Ulricehamn

Fastighet förmedlad i Ulricehamn
Referens tidigare affär: Bifast
Kvm2 167 kvm
UppdragsgivareGullholmen Holding AB

Större bostadsportfölj i Ulricehamn om sju fattigheter.

Bostadsportfölj i Ulricehamn med sju fastigheter är belägen i Ulricehamns kommun. Fastigheterna har en total uthyrbar area om 2 167 kvm fördelat på 38 lägenheter. Fem av fastigheterna är belägna i Ulricehamns tätort och två av dem i Älmestad ca 15 minuter nordväst om Ulricehamn. Omgivningen består av bostäder och annan stadsbebyggelse. Lägenheterna i fastigheten har succesivt blivit renoverade och är i genomgående gott skick.

Gullholmen Holding AB var säljare i denna transaktionen.

För mer information/frågor om försäljningen i sin helhet, kontakta någon av våra Marcus Thorin.

Liknande Referenser