Handelsportfölj i Falköping

Handelsportfölj förmedlad i Falköping
Referens tidigare affär: HANDELSPORTFÖLJ: 3 FASTIGHETER
Kvm10 750 kvm
UppdragsgivareAgora
KöpareKti
TypHandel

Handelsportfölj i Falköping med tre fastigheter. Ciselören 2, Hjälmen 1 och Lilla Björn 1 med stora hyresgäster som Willys, Jysk och Bilia. Samtliga tre fastigheter uppgår till stora delar av handel och har en uthyrningsbaryta om ca 10 500 kvm.

Den första fastigheten är belägen på ett gott kommersiellt läge utmed Odengatan i Falköping. Omgivningen utgörs av småhusbebyggelse, idrottsanläggningar, skola och handel. Fastigheten har dessutom ett starkt kommersiellt läge då Odengatan är en av Falköpings största infartsleder.

Den andra fastigheten är belägen ut med Göteborgsvägen i Falköping och består till stora delar av handel och industri. Omringningen består även den av handel, industri och kontor.

Den tredje och sista fastigheten är belägen i korsningen Skövdevägen och Wetterlinsgatan i Falköping. Fastigheten är lättförvaltad och ytterligare byggnation är möjlig på fastigheten. Omgivningen utgörs av handel, verkstad och lager.

Fastigheterna tillträds den 1 februari 2019 av KTI Fastigheter.

I denna affär var det Agora som avyttrade handelsportföljen och Kti som var köpare.

För mer information och transaktionen i sin helhet kontakta följaktligen någon av våra transaktionsrådgivare Pontus Nilsson Palhevani eller Marcus Thorin här.


Vi på A&P Fastighetstransaktioner har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetar i hela södra Sverige. Som ett resultat av detta har vi byggt ett stort kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vet vad som händer på lokalmarknaden.

Liknande Referenser