A&P var rådgivare när Ätteläggen Invest AB avyttrade butik-, kontor- och lagerfastighet i Jönköping.

A&P tackar Ätteläggen Invest AB för förtroendet att förmedla butik-, kontor- och lagerfastigheten Ämbaret 11 i Jönköping.

Ämbaret 11 är en butik-, kontor- och lagerfastighet med ett utmärkt placering och skyltläge på Ljungarum i Jönköping. Fastigheten har en total tomtareal om 3 521 kvm och en uthyrningsbar yta om ca 2 241 kvm. Fastigheten blev under 2021 totalrenoverad med nytt showroom/butik, lager och kontorsutrymme. I samband med ombyggnationen/renovering av fastigheten gick Gårdsman in som hyresgäst och hyresintäkterna uppgår till ca 3.2 Msek. Överenskommet fastighetsvärde var 56 Msek och transaktionen skedde via bolagsförärv.

Säljare i denna transaktion var Ätteläggen Invest AB och köpare var Nivika Fastigheter AB.

För ytterligare information om fastighetstransaktionen kontakta Jörgen Larsson här.

 

2021-12-27


För mer information om transaktionen se Nivikas pressmeddelande nedan.

https://nivika.se/press-release?id=9B49730924A5E8DA

Butiks- kontors- och lagerfastighet