Försäljning av tre fastigheter i Jönköping

Erikshjälpen Solåsen, Försäljning

Försäljning av tre fastigheter i Jönköping.

A&P har blivit omnämnda i media gällande en försäljning av det Israeliska bolaget Medipower Jönköping AB, innehållande fastigheterna Valplatsen 2 & 3 samt Överkanten 1 i Jönköping.

Medipower Sweden ägs av Medipower Overseas och Alony Hetz, två fastighetsbolag noterade på börsen i Tel Aviv, Israel. Bolaget köpte fastigheterna på våren 2008 för 100 miljoner kronor och ambitionen var då att växa och ha ett fastighetsinnehav på cirka en miljard kronor. Planerna kom dock av sig och bolaget har inte gjort några fler affärer i Sverige.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

Se artikeln här.

2014-09-17

 


För mer information om transaktionen, kontakta någon av våra transaktionsrådgivare här:

Kontakt