NAPF Växjö AB säljer fastighet i Växjö

NAPF Växjö AB säljer fastighet i Växjö till Corem Property Group.

NAPF Växjö AB säljer fastigheten Krysspricken 2 i Växjö. Köpare i denna transaktion är Corem Property Group. Fastigheten uthyrningsbara area som uppgår till cirka 16 000 kvm bestående framför allt av kontors-, lager- och produktionsytor. Den fastighet i Växjö som avyttras har  en uthyrningsgrad om cirka 85 procent och som en följd av detta uppgår det totala hyresvärde om cirka 7,2 mkr. Hyresgäst i fastigheten är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år.

Gunnebo Industrier är ett internationellt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget är dessutom marknadsledande på flera områden inom lyft- och materialhantering, och de har även ytterligare produktion av t.ex. kronblock, linskivor, kätting, lyftkomponenter, schaklar och surrningsprodukter. Gunnebo Industrier AB har idag tillverkningsenheter i tre länder, försäljningsbolag i tio och distributörer i över 50 länder. På fabriken i Tulsa, USA tillverkar man produkter relaterade till bl.a. olje- och gasindustrin samt till OEM inom lyftkrans tillverkning. I Sverige och Norge tillverkar de kätting, lyftkomponenter och schacklar.

Köpeskillingen uppgår till 61 miljoner kronor.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

2015-12-22

 


A&Ps uppdrag innefattar transaktioner av enskilda fastigheter, portföljer och utvecklingsprojekt i södra Sverige från våra kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm.

Kontakta Pontus Nilsson Palhevani alternativt Marcus Thorin för mer information gällande affären.

Kontaktuppgifter hittar du här: Kontakt