A&P var rådgivare till Norrgården AB vid förvärv av två fastigheter i Eksjö

A&P var rådgivare till Norrgården AB vid deras förvärv av två fastigheter i Eksjö från Nivika Fastigheter AB.

– Vårt företag har nyligen genomfört en för oss större fastighetsaffär. Utan Andreas vid vår sida genom affären hade vi inte kommit i mål. Vi tackar för samarbetet denna gång och ser fram emot nästa affär tillsammans med A&P, säger Michael Larsson, VD Norrgården AB

Fastigheterna, Bokhandeln 2 och Apoteket 2, har en total uthyrbar area om 3 250 kvm. Fastigheterna har ett mycket centralt läge och består av bostäder och kommersiella lokaler. Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till ca 3,5 mkr.

– Vi är glada att göra denna affär med Norrgårdens Förvaltning som är en stark lokal aktör som i likhet med Nivika vill bidra till levande stadskärnor. Avyttringen är i linje med Nivikas strategi om att koncentrera sin geografi och optimera förvaltningen, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

 

Fastigheterna tillträdes den 29 april i år. Ansvarig för försäljningen hos A&P var Andreas Stoor.

 


För mer information om transaktionen i sin helhet, kontakta Andreas Stoor.

Nivika Pressmeddelande

Två fastigheter i Eksjö