Avstyckning och försäljning i centrala Vetlanda

Avstyckning och försäljning i centrala Vetlanda
Referens tidigare affär: Del av Vetlanda Balder 8
Kvm2 634 kvm
UppdragsgivarePneu
KöpareLokal aktör
TypBostadsfastighet

Avstyckning och försäljning av central bostadsfastighet i Vetlanda.

Avstyckning och försäljning av fastigheten, Balder 8, som är belägen i de centrala delarna av Vetlanda i närheten av Stortorget och Folkets hus. Den omgivande bebyggelsen utgörs av villaområde samt blandad centrumbebyggelse. På fastigheten finns ett mindre flerbostadshus och Vetlanda polishus. I denna försäljning ingår endast flerbostadshuset. Då fastigheten kommer att styckas av så är tomtarealen för denna försäljning av flerbostadshuset ej ännu fastställd. Dock så anger den nya detaljplanen från 2011-05-09 ett tomtområde om cirka 801 m2 och då borde man stycka av ett er denna angivelse.

Pneu var i denna transaktionen säljare och köpare var en lokal aktör.

För mer information kontakta någon av våra transaktionsrådgivare.

Liknande Referenser