Handels-och bostadsfastigheter i Värnamo

Handels- och bostadsfastigheter i Värnamo
Referens tidigare affär: Höken 13 & 19
Kvm4 200 kvm
UppdragsgivareBo bra i värnamo
KöpareSRL Fastigheter AB
TypHandel, Bostäder

Handels-och bostadsfastigheter Höken 13 & 19 i Värnamo. 

Handels-och bostadsfastigheter Höken 13 och 19 har en central placering i Värnamo. Höken 19 har en tomtareal om 3 197 kvm och en uthyrningsbaryta om 4 199 kvm uppdelat i bostäder och butikslokaler. Höken 13 har en areal om 811 kvm som idag består av en parkeringsplats. Omgivningen utgörs av blandad centrumbebyggelse med bl.a. bostäder samt handel. Värnamo kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för att möta de utvecklingsmål kommunen har satt inför framtiden. Översiktsplanen fokuserar framför allt på fyra punkter; bostäder,
infrastruktur, näringsliv och natur. Redan idag utvecklar olika aktörer nya lägenheter för att tillmötesgå behoven på marknaden.

Bo Bra i Värnamo var säljare och SRL Fastigheter AB var köpare.

Kontakta Marcus Thorin för mer information om projektet.

Liknande Referenser