Kontors- och handelsfastigheter Kobbegården 6:141 & 6:168 i Göteborg

Förmedling av Kontors- och handelsfastigheteri Göteborg
Referens tidigare affär: KOBBEGÅRDEN 6:141 & 6:168
Kvm16 011 kvm
UppdragsgivareValad
KöpareKlövern

Kontors- och handelsfastigheter belägna på Sisjö handels- och industriområde. 

Två Kontors- och handelsfastigheter, Kobbegården 1:141 och Kobbegården 6:168 är belägna på Sisjö handels- och industriområde men närhet till allmänna kommunikationer, service och handel. Fastigheterna har en tomtareal om 16 011 kvm och en total uthyrningsbaryta om 13 622 kvm. I området runt fastigheterna finns det god tillgång till all form av service, handel, restauranger, motionsanläggningar m.m. Området genomgår just nu en omvandling från industri till handelsområde. Syftet är att skapa en stadsmässig miljö med handel, kontor och service vilket ger fastigheterna goda utvecklingsmöjligheter framöver.  Planerna på en förtätning av Sisjön påverkar Kobbegården 6:141 och Kobbegården 6:168 positivt och gör hela området mer lättillgängligt och attraktivt i en framtid.

Valad (numera Cromwell) var säljare i denna transaktionen och Klövern var köpare.

Kontakta Pontus Nilsson Palhevani för frågor om transaktionen.

Liknande Referenser