Drönarbild över förmedlad fastighet M2 center

Försäljning av M2 Center i Jönköping

Försäljning av Eurostop. numera M2 Center i Jönköping.  Fastigheten Älvringen 1 & 6 (M2 Center) är uppdelat i tre delar. Första är hotellbyggnaden som är den orienterings bara pelaren, gallerian med affär-s och kontorsytor samt en enklare 1-plansbyggnad och en... Läs mer
Referens fastighet Ciad Förvaltning, Modern industri- och kontorsfastighet

Modern Industri- och kontorsfastighet på Torsvik

Modern Industri- och kontorsfastighet på Torsvik i Jönköping.  Modern industri- och kontorsfastighet med en uthyrbar area om 5 902 kvm som uppgår till stora delar av lager/produktion samt viss del kontor och en tomtareal om 19 310 kvm. Torsvik är... Läs mer
Referensfastighet förmedlad åt SAAB, lager

Lager-, Kontors- och industrifastigheter i Jönköping

Lager-, kontors- och industrifastighet i Jönköping. Lager-, kontors- och industrifastigheten är belägen på Öster i de centrala delarna av Jönköping. Den omgivande bebyggelsen utgörs till största delen av bostäder men även kontor, handel samt post finns i närområdet. Genomfartsleden Odengatan... Läs mer
Referensfastighet förmedlad åt Brendrup, Produktionsfastighet

Kontors-, Lager- och produktionsfastighet i Jönköping

Kontors-, lager- och produktionsfastighet på Ljungarumsområdet i Jönköping. Kontors-, lager- och produktionsfastighet Älghunden 4 är belägen mycket centralt, ca 5 km från Jönköpings centrum och har mycket god exponeringsmöjligheter. Fastighetens areal är 54 313 kvm och total uthyrbar yta om... Läs mer
Referensfastighet förmedlad i Jönköping, Lagerfastighet

Lagerfastighet i Jönköping

Stor lagerfastighet på Ljungarum i Jönköping.  Lagerfastighet Älghunden 2 har en markareal som uppgår till 17 182 kvm och en uthyrningsbar yta om 5 792 kvm. Ytan är fördelat på kontor och lager. Fastigheten har en bra placering på Ljungarums... Läs mer
Bostadsfastighet om 19 lägenheter i centrala Jönköping

Bostadsfastighet med 19 lägenheter i Jönköping

Bostadsfastighet med 19 lägenheter på central placering på Torpa i Jönköping. I bostadsfastighet Lönnen 4 finns det 19 lägenheter fördelade på 14 ettor och 5 tvåor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 845 kvm. Fastigheten är omgiven av bostäder,... Läs mer
Fastighet förmedlad i Ulricehamn

Bostadsportfölj i Ulricehamn

Större bostadsportfölj i Ulricehamn om sju fattigheter. Bostadsportfölj i Ulricehamn med sju fastigheter är belägen i Ulricehamns kommun. Fastigheterna har en total uthyrbar area om 2 167 kvm fördelat på 38 lägenheter. Fem av fastigheterna är belägna i Ulricehamns tätort... Läs mer
Fastighet förmedlad åt Balder, verkstadsfastighet i Falkenberg

Kontors- och verkstadsfastighet i Falkenberg

Fin kontors- och verkstadsfastighet i Falkenberg. Faktorn 6 är en kontors- och verkstadsfastighet som är belägen i de östra delarna av Falkenberg med närhet till E6:an. Omgivningen består av lättare industri och kontorsverksamhet samt delvis oexploaterad mark. Fastigheten har en... Läs mer
Fastighet förmedlad i Limhamn, Lagerfastighet i Limhamn

Kontors- och lagerfastighet i Limhamn

Kontors- och lagerfastighet i Limhamn.  Fastigheten Kajen 37 är en kontors- och lagerfastighet i Limhamn och har en tomtareal om 22 987 kvm och en total uthyrningsbaryta om ca 14 797 kvm. Fastigheten är belägen i Limhamn som tillhör området... Läs mer
Produktions- och kontorsfastighet i Huskvarna

Produktions- och kontorsfastighet i Huskvarna

Produktions- och kontorsfastighet i Huskvarna med stor utvecklingsmöjlighet. Produktions- och kontorsfastighet, Stensholm 1:443, är belägen på de östra delarna av Huskvarna. Tanken är att bygga fastigheten med en produktionsanläggning om ca 2 976 kvm och en kontorsbyggnad om 8 480... Läs mer
Translate