Fastighetsutveckling i Tranås, Bostadsprojekt

Bostadsprojekt i Tranås

Stort bostadsprojekt i centrala Tranås.  Bostadsprojekt i Tranås med byggrätter för bostäder om ca 7 000 bta. Bostadsrättsföreningen Norra Missionen får ett centralt läge, mitt inne i Tranås stadskärna. Bostäderna kommer att bli uppförda på tomten i hörnet mellan Nygatan... Läs mer
Handelsportfölj förmedlad i Falköping

Handelsportfölj i Falköping

Handelsportfölj i Falköping med tre fastigheter. Ciselören 2, Hjälmen 1 och Lilla Björn 1 med stora hyresgäster som Willys, Jysk och Bilia. Samtliga tre fastigheter uppgår till stora delar av handel och har en uthyrningsbaryta om ca 10 500 kvm.... Läs mer
Blandportfölj med 11 fastigheter i Värnamo

Blandportfölj med 11 fastigheter i Värnamo

Stor blandportfölj i Värnamo. Blandportfölj med 11 fastigheter, samtliga belägna i Värnamo uppdelade i två separata bolag. Portföljen är dessutom fördelad med yta för bostäder ca 4 266 kvm, butik 1 427 kvm och övriga lokaler 20 211 kvm. Detta... Läs mer
Bilhandelsportfölj i Linköping, Norrköping och Nyköping

Bilhandelsportfölj i Linköping, Norrköping och Nyköping

Bilhandelsportfölj med tre st bilhandelsfastigheter/tomträtter. Bilhandelsportfölj med fastigheter belägen i Linköping, Norrköping samt Nyköping. Byggnaderna är moderna och fräscha med byggnadsår 2014-2018. Portföljen uppgår sammanlagt till 1 1 400 kvm uthyrbaryta. Fastigheten i Linköping är belägen på handelsområdet Kallerstaden och... Läs mer
Kontors- och utbildningscenter i Linköping

Kontor- och utbildningscenter i Linköping

Utveckling av kontor- och utbildningscenter i Linköping  Fastigheten Tannefors 1:113 i Linköping är ett kontor- och utbildningscenter. Fastigheten är belägen i östra delen av Linköping precis intill påfart till riksväg 35 och ca 500 meter ifrån Linköping City Airport, med... Läs mer
Stor centrumfastighet i Ljungby

Stor centrumfastighet i Ljungby

Stor centrumfastighet  i Ljungby. Fastigheterna Garvaren 1 och Hammaren 37 är båda belägna på en central del av Ljungby. Den omgivande bebyggelsen utgörs således av blandad centrumbebyggelse med bostäder, kontor, handel, hotell och restauranger. Garvaren 1 är helt plan med... Läs mer
Stort utvecklingsmöjlighet på Landvetter Airport

Stor utvecklingsmöjlighet på Landvetter Airport

Stor utvecklingsmöjlighet på tomträtt precis intill vid Landvetter Airport. Fastigheten Rävelås 1:27 är en fastighet med storomvandlingspotential från logistikfastighet till attraktiv hotell-/kontor-/konferens fastighet med unikt läge, precis intill kommande station för höghastighetståg och Västsveriges största flygplats. Fastighetens areal är 10... Läs mer
Centrumfastighet i Kalmar

Centrumfastighet i Kalmar

Centrumfastighet i Kalmar på central placering. Fastigheten Mästaren 30 är belägen på Norra Långgatan/Västra Sjögatan precis invid torget i Kalmar Centrum. Kalmar kommun är belägen i sydöstra Småland längs Kalmarsund och mitt emot Öland, och har idag 65 704 invånare.... Läs mer
Translate