Saab laddar för stora försäljningar i Järfälla

Stor fastighetsförsäljning i Järfälla.

SAAB Järfälla laddar för stora försäljningar.

Idag kan ni läsa om SAAB Järfälla som planer att avyttra mark i Järfälla. Till att börja med är tanken att under etapp 1, avyttra  35 000 kvm obebyggd mark. Därefter är tanken att avytta hela fastigheten Veddesta 2:81 om 165 000 kvm. Saab ska ha kvar sin verksamhet i området, men överväger, enligt uppgift till Fastighetsvärlden att istället bli hyresgäst. Bolaget överväger en ny byggnad för kontor och produktion som kan bli mer än 20 våningar hög.

Järfälla kommun ska inleda ett detaljplanearbete som medför således att det för nya ägare kommer att gå att bygga bostäder, kontor och butiker där. Den nya stadsbebyggelsen motsvarande 15 kvarter. Därefter går Saab vidare med arbetet att bygga en ny byggnad för sin egen verksamhet. Bolaget räknar med att man behöver 40.000 kvm lokaler för kontor och produktion. Det går att jämföra med 80.000 kvm som dagens lokaler erbjuder. Så är fallet då de underleverantörer som idag finns inom området framöver inte kommer att erbjudas plats.

Steg två av försäljningen

Till sist, steg två av försäljningen är den södra delen av området och den tredje och sista delen av den stora försäljningen gäller den mittersta delen där Saabs anläggning finns idag.

”Jag tror att det är högst sannolikt att investerare kommer att riva den byggnaden. Den byggnaden är uppförd i slutet av 1960-talet.” – Torbjörn Nibelius till Fastighetsvärlden

Saab är Järfällas största arbetsgivare med över 1 300 medarbetare.

A&P är säljarens rådgivare i processen och för att förtydliga har vi inte gått ut med prospekt till intressenter än, vilket det står i artikeln. Vi är i full gång med prospektframtagning i syfte att ta ut projektet på marknaden inom snar framtid.

 

Mer om planerna för SAAB kan ni läsa om här:

Saab laddar för stora försäljningar i Järfälla

Saab-tomt blir 15 kvarter stad

2017-03-17

 


För mer information om projektet, kontakta Jörgen Larsson.

Translate