SLP förvärvar en logistikfastighet i Nässjö

A&P var SLP:s rådgivare i sale-and-leaseback affär av en större industri-/logistikfastighet

Fastigheten Svedjan 1 avyttrades genom en sale-and-leaseback affär där Industrilås i Nässjö AB i samband med transaktioner skriver ett nytt 9-årigt hyresavtal. Industrilås är en av världens ledande leverantörer av låslösningar för alla typer av industriella applikationer. Logistikfastigheten har en total uthyrningsbar yta om 12 700 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 68 mkr. SLP tillträder fastigheten den 30 juni 2022.

Säljaren i transaktionen var Industrilås i Nässjö AB och köpare var SLP.

Kontakta Andreas Stoor för mer information om transaktionen i sin helhet.

2022-05-17


Du hittar en länk till SLPs PM om transaktionen här: SLP genomför ännu en sale and leaseback-affär

SLP förvärvar