A&P var säljarens rådgivare när SLP förvärvar logistikfastighet i Södertälje

Swedish Logistic Property (SLP) förvärvar logistikfastighet av Ätteläggen Invest AB.

SLP förvärvar fastigheten Tveta-Valsta 4:9 av Ätteläggen Invest AB med ett färdigt bygglov och upphandlad totalentreprenad. I samband med förvärvet kommer man uppföra en logistikbyggnad med beräknad inflyttning första kvartalet 2023. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 6 500 kvm med möjlighet att bebygga fastigheten med ytterligare ca 5 000 kvm. Alfa Quality Moving AB kommer att vara hyresgäst och hyr hela byggnaden fram till 31 januari 2035. Bashyran uppgår till ca 6,8 mkr. Det totala fastighetsvärdet, inklusive totalentreprenaden uppgår till ca 140 mkr.

Säljare i denna transaktion var Ätteläggen Invest AB och köpare var Swedish Logistic Property.

 

För mer om transaktionen i sin helhet kontakta Jörgen Larsson.

2022-04-29

 


Läs SLPs PM om transaktionen nedan.

https://news.cision.com/se/swedish-logistic-property/r/slp-forvarvar-fastighet-och-inleder-byggnation-i-sodertalje,c3555485

 

Translate