A&P förmedlar fastigheten Sandseryd 2:17 åt Flygplatsvägen Fastighets AB.

A&P förmedlar industri- och lagerfastighet på vid Jönköping Airport.

A&P Fastighetstransaktioner förmedlar industri- och lagerfastighet på området Sandesryd. Fastigheten i denna transaktion var Sandseryd 2:17 och fastighetsägare var Flygplatsvägen Fastighets AB.

Emils Hus har förvärvat fastigheten Sandseryd 2:17 som är placerad precis intill Jönköping Airport. Fastigheten har en uthyrbar yta om 19 400 kvm och kommer att förhyras av ROL AB med en avtalstid om 10 år. Som ett resultat av förhyrningen kommer hyresvärdet för fastigheten uppgå till 12,3 mkr.

För ytterligare information om transaktionen i sin helhet kontakta Andreas Stoor.

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/emilshus-koper-industri-och-lagerfastigheter-for-240-mkr/

 

2021-03-23


 

Vi på A&P Fastighetstransaktioner har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetar i hela södra Sverige. Som ett resultat av detta har vi byggt ett stort kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vet vad som händer på lokalmarknaden.

Överväger du dessutom att sälja en fastighet och önskar en bedömning av ett uppskattat marknadsvärde? Vi på A&P har har utvecklat ett formulär med adoptiv design för att du ska kunna värdera din fastighet på ett enkelt och snabbt sätt. Fyll i formuläret här så återkommer vi till dig.

 

Translate