A&P förmedlar fastigheten Sandseryd 2:17 åt Flygplatsvägen Fastighets AB.

2021-03-23

A&P Fastighetstransaktioner har förmedlat fastigheten Sandseryd 2:17 åt Flygplatsvägen Fastighets AB.

Emils Hus har förvärvat fastigheten Sandseryd 2:17 som är placerad precis intill Jönköping Airport. Fastigheten har en uthyrbar yta om 19 400 kvm och kommer att förhyras av ROL AB med en avtalstid om 10 år. Som ett resultat av förhyrningen kommer hyresvärdet för fastigheten uppgå till 12,3 mkr.

 

För ytterligare information om transaktionen i sin helhet kontakta Andreas Stoor.

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/emilshus-koper-industri-och-lagerfastigheter-for-240-mkr/