Centrumfastighet såld i gemensam uppgörelse med två andra fastigheter i Göteborg

Centrumfastighet såld i gemensam uppgörelse med två andra fastigheter i Göteborg
Referens tidigare affär: Göteborg Nordstan
Kvm2 266 kvm
UppdragsgivareValad
KöpareKlövern
TypCentrumfastighet

Centrumfastighet såld i stor uppgörelse om två fastigheter i Göteborg.

Centrumfastighet såld i Nordstan i centrala Göteborg ca 500 meter från Göteborgs centralstation. Omgivningen består av blandad centrumbebyggelse med en variation av handel och bostäder. Fastigheterna areal är 614 m2 och total uthyrbar area är 2 266 m2 och innehåller ytor för butik i bottenplan, ytterligare del består av kontor. I denna transaktion var Valad (cromwell) säljare och Klövern köpare.

Göteborgs stad är Sveriges näst största kommun med en befolkning på drygt 540 000 invånare. Kommunen är strategiskt placerad på västkusten vid Göta älvs mynning och har sedan 1700-talet, då Ostindiska Kompaniet startades, varit ett skandinaviskt centrum för global handel. Idag är Göteborgs hamn den största i Skandinavien och ca 30% av svensk utrikeshandel passerar här.

För mer information om centrumfastigheten kontakta någon av våra transaktionsrådgivare.

 


Vi på A&P Fastighetstransaktioner har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetar i hela södra Sverige. Som ett resultat av detta har vi byggt ett stort kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vet vad som händer på lokalmarknaden.

Överväger du dessutom att sälja en fastighet och önskar en bedömning av ett uppskattat marknadsvärde? Kontakta oss eller fyll i vårt värderingsformulär.

Liknande Referenser