Sale- and leaseback, i Mölndal och Bankeryd

Sale-and leaseback i Mölndal och Jönköping, Scandinavian Photo
Referens tidigare affär: Mölndal Pelargonian 8
Kvm1 486 kvm
UppdragsgivareScandinavian Photo
KöpareLokal aktör
TypExternhandel

Sale- and leaseback med Scandinavian Photo som hyresgäst i Bankeryd och Mölndal.

Fastigheten Pelargonian 8 avyttrades genom en sale- and leaseback affär med Scandinavian Photo (SP) som hyresgäst. Fastigheten är belägen på Södra Ågatan 18A i Mölndal och har ett väldigt bra skyltläge ut mot E6/E20. I området finns bebyggelse med bland annat Mölndals lasarett samt varierande handels-, lager-, kontors-, och industriverksamheter. Fastigheten har en tomtareal om ca 4 000 kvm med större delen asfalterade ytor med parkeringsmöjlighet. Byggnaden på fastigheten är byggd i ett plan med ytor för butik, kontor, utställning, utbildning samt lager. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 500 kvm.

SP var ägare till fastigheten och köpare var en lokal aktör.


För mer information om transaktionen i sin helhet kontakta någon av våra transaktionskonsulter.

Liknande Referenser