Stor centrumfastighet i Ljungby

Stor centrumfastighet i Ljungby
Ljungby Garvaren 1 och Hammaren 37
Kvm17 606 kvm
UppdragsgivareBökeliden AB
KöpareBofast AB
TypCentrumfastighet

Stor centrumfastighet  i Ljungby. Fastigheterna Garvaren 1 och Hammaren 37 är båda belägna på en central del av Ljungby. Den omgivande bebyggelsen utgörs således av blandad centrumbebyggelse med bostäder, kontor, handel, hotell och restauranger. Garvaren 1 är helt plan med större delen asfalterade eller plastbelagda ytor. Ytor för parkering finns inom fastigheterna.

Byggnaden på Garvaren 1 håller en genomgående hög standard, innehåller ytor för butiker, kontor, hotell, utbildning, nöje samt restauranger. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 17 800 m2. Inom fastigheten finns ca 250 parkeringsplatser samt 6 st garage.

På fastigheten Hammaren 37 finns två byggnader, ett flerbostadshus och ett lokalhyreshus. Flerbostadshuset
med adress Skånegatan 4A-C, och lokalhyreshuset med adress Gängesgatan 1. Fastigheten uppgår till fyra plan med 24 studentlägenheter samt korridorboende. Uthyrningsbar area uppgår till cirka 1 440 m2.

I denna transaktionen avyttrade Bökeliden AB fastigheten och Bofast AB var den som förvärvar.

Kontakta någon av de transaktionsrådgiavere på A&P för mer information om denna transaktionen.

 


Vi på A&P Fastighetstransaktioner har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetar i hela södra Sverige. Som ett resultat av detta har vi byggt ett stort kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vet vad som händer på lokalmarknaden.

Liknande Referenser

Translate