A&P var rådgivare vid avyttring av Sport- och idrottsanläggning.

A&P tackar Amber Advokater för förtroendet att förmedla två fastigheter med sport- och idrottsändamål i Eksjö.

Fastigheterna Nannylund 5 och Nannylund 8 är två specialfastigheter som innehåller sport- och idrottsändamål. Fastigheterna är placerade med bra läge på Mosstegsgatan 12, Eksjö.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 1 845 kvm fördelat på 472 kvm i Nannylund 5 och 1 373 kvm i Nannylund 8 och den totala tomtarean uppgick till 3 799 kvm.

Under 2021 utvecklade man fastigheten Nannylund 8 med en ny och modern padelhall med lounge, konferens och padelbanor med en mycket god takhöjd om 9m.

Fastigheten avyttrades via en fastighetsöverlåtelse tillsammans med tillhörande padelanläggning inkl. all inredning för att kunna bedriva padelverksamhet.

 

Säljare i affären var konkursboet och konkursförvaltare var Amber Advokater.  Köpare var en lokal aktör.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären.

För mer information om transaktionen i sin helhet, kontakta Andreas Stoor.

sport- och idrottsändamål