Fastpartner förvärvar i Göteborg

Fastpartner förvärvar i Göteborg

2015-11-27 FastPartner har förvärvat fastigheten Biskopsgården 46:4 av NAPF AXE Göteborg Holding AB. Fastigheten är belägen i Biskopsgårdens industriområde. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrningsbara yta om cirka 16 000 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka... Läs mer

A&P Renodlar verksamheten

2015-10-21 A&P Fastighetstransaktioner kommer helt att fokusera på större transaktioner. Systerorganisationen Quadrent, som tidigare enbart arbetat med lokalförmedling, kommer att ta över transaktionsrådgivningen vad gäller mindre fastigheter. Under de senaste åren har A&P, i linje med företagets mål, växt geografiskt... Läs mer

A&P stödjer Radiohjälpen

2015-10-19 A&P Fastighetstransaktioner vill visa sitt engagemang i något av det som kanske kommit att bli en av vår tids största samhällsfrågor – flyktingkrisen.  Man kan göra olika saker för att bidra till flyktingkrisen som kanske kommit att bli en... Läs mer
Ljungby garvaren och hammaren

Garvaren i Ljungby sålt till Bofast AB

2015-06-26 Bofast AB har förvärvat Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB med fastigheterna Garvaren 1 och Hammaren 37 i Ljungby av Bökeliden AB. A&P Fastighetstransaktioner har varit rådgivare åt säljaren i denna transaktion. Bökeliden AB har avyttrat fastigheterna Garvaren 1 och... Läs mer
Stor butiksfastighet i Göteborg

A&P säljer för NAPF Kärra AB

2015-06-22 Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, stärker närvaron i Tagene, Göteborg genom förvärv av industrifastigheterna Kärra 75:2 och 75:4 för 127 Mkr. Säljare är NAPF Kärra AB. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och belägna utmed E6 på Transportgatan... Läs mer
Kontorsfastighet i Göteborg

Vätterleden köper av Valad i Göteborg

2015-05-26 NAPF Sisjön AB säljer genom Valad fastigheten Kobbegården 6:731 i Sisjön. Fastigheten omfattar ca 4200 kvm kontor. Köpare är Vätterleden Fastigheter. Vätterleden äger sedan tidigare grannfastigheten Kobbegården 6:4. Tillträde ägde rum den 12 maj 2015. Parterna har valt att... Läs mer
Fredrik

A&P Nyanställer transaktionsrådgivare till Jönköping

2015-05-13 Fredrik Elfsberg är anställd på A&P Fastighetstransaktioner sedan den 4 maj. Fredrik, med tidigare erfarenheter inom transaktioner, innebär en viktig förstärkning av A&P:s transaktionsteam. – Fredrik är ett välkommet tillskott till teamet. Vi arbetar på en allt större geografisk... Läs mer
Scandinavian photo fastighet

Scandinavian photo avyttrar fastigheter

2015-03-13 Scandinavian Photo avyttrar genom två separata bolagsaffärer fastigheter i Mölndal och Bankeryd. Scandinavian Photo blir kvar som hyresgäster i fastigheterna. Scandinavian Photo säljer fastigheterna Mölndal Pelargonian 8 och Jönköping Backen 1:122 i två separata affärer. Fastigheterna inrymmer bland annat... Läs mer
Astrid

A&P Nyanställer inom marknad

2015-01-29 Astrid Hägg Hansson är ny marknadsassistent på A&P Fastighetstransaktioner. Astrid förstärker därmed A&P inom grafisk design och marknadsföring. Astrid kommer att ingå i A&Ps transaktionsteam där hon kommer att ansvara för grafisk framställning av prospekt och marknadsmaterial samt att... Läs mer
Erikshjälpen Solåsen

Israeliskt bolag säljer i Jönköping

2014-09-17 A&P har nämnts i media gällande försäljningen av bolaget Medipower Jönköping AB, innehållande fastigheterna Valplatsen 2 & 3 samt Överkanten 1 i Jönköping. A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affären. Se artikeln här.